Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
u (1), dj'r, gae
onderwerp
Woea höb dj'r pien?
Opa, gaotj gae mèt nao de mès?
Dao zaes se "gae" tieënge.
u (2), uch
niet-onderwerp
Opa, gae vergistj uch!
Ich höb uch nörges gezeen.
Det is vuuer uch.
ui, eunj (eunje, euntje)
Van eunje sjèlle kriegs se traone inne ouge.
Stóm eunj!
Det is mich ein eunj!
uiensoep, eunjesop
uienstamppot, eunjemoos, eunjepratsj
uier, ujer (ujers, ujerke)
De koe haet eine sjoeanen ujer.
uil, uul (ule, uulke)
Doe stómmen uul.
Waat bès se toch eine sjaelen uul, zuus se det den neet?
Einen ulebal.
uilskuiken, uulskuke
Det is ei groeat uulskuke.
uit, oet
't Book oet höbbe.
De Maas is oet.
Oet-en-t'r-nao.
uitbenen, oetbeine (beintj oet, beindje oet, oetgebeindj)
De slechter beindje de sjónk oet.
uitblazen, oetblaoze
Mètte verjaordaag bleustj ’t kindj gaer de kaeskes oppe taart oet.
uitborstelen, oetbeustele
De sóndigse kleier oetbeustele.
Hae kreeg ze flink oetgebeusteldj.
uitbreken, oetbraeke
Mich broeak ’t zweit oet.
uitdelen, oetdeile
Es ze jaorig zeen, moge de kinjer oppe sjoeal oetdeile.
Hae deildje t'r ei paar flinke oet.
uitdoen, oetdoon
't Leecht oetdoon.
De boere zeen de kroeate oet aan 't doon.
Doe mós dich neet oetdoon vuuer se de kop nieërgelagd höbs.
uitdrukkelijk, oetdrökkelik
uiteen, oetein, oetrein, vanein aaf
Dae twieëling is neet oetein te haoje.
Nao 25 jaor zeen ze oetrein.
Zie zeen vanein aaf.
uiteinde, oetinj
Ei good oetinj en ei zalig noewjaor.
uiten, oete (oetj, oedje, ge-oetj), ute
Doe kóns vraoge waas se wils, hae uutj zich neet.
uiterlijk, oeterlik, uterlik
Oeterlik óm vief oor bès se trök.
Doe mós neet altied op 't uterlik van emes aafgaon.
uiterste, oeterste, uterste
Zien oeterste bèst doon.
't Uterste van emes verlange.
Toet 't uterste gaon.
uitgaan, oetgaon
Geis se vanaovendj mèt oet of bliefs se thoes?
De kaes is mich oetgegange.
uitgang, oetgank
Erm moes, die mer einen oetgank kèntj.
uitgekookt, oetgekoeaktj
Einen oetgekoeakdje.
uitgelaten, boes
Zoea gek wie boes.
uitgeput, oetgepötj, poem, vaerdig
Ich bèn poem-aan.
Ich bèn vaerdig.
Ich bèn zoea vaerdig wie ei kemuniejeske.
uitgeteld, oetgetèldj
Noe bèn ich oetgetèldj!
Wiene is 't oetgetèldj?
uitgeven, oetgaeve
Ich höb dao väöl geldj aan oetgegaeve.
uitglijden, oetlitse
Ich bèn oetgelitstj uuever die glate stein in ’t törp.
uitgraven, oetsjachte
Funderinge oetsjachte.
uithalen, oethoeale
Stóm tuuen oethoeale.
Vogelnèsjes oethoeale.
Ein vaal streek oethoeale.
uithoek, oethook
Zie woeane in einen oethook.
uithoren, oethuuere, oetloeze
Emes oetloeze.
uithuilen, oetbäöke
Bäök dich mer ins oet.
uitkeren, oetkieëre
Geldj oetgekieërdj kriege.
Ein oetkieëring kriege.
uitkijk, oetkiek
"Zulle wae belke trèkke?" " Nae, want dae mins stuit oppen oetkiek!"
uitkleden, oetkleie
Ze höbbe ’m gans oetgekleidj.
uitkomen, oetkómme
Dao kumtj niks van oet.
Mèt troef oetkómme.
Det kumtj oet.
uitkrabben, oetkratse
De voge in ein aoj moor oetkratse.
Jóng, kiek oet, die kratstj dich de ouge oet!
uitlaat, oetlaot
D'n oetlaot van dienen auto is kepot.
uitlaten, oetlaote
Ederen daag d’n hóndj oetlaote.
Wae kriege slecht waer, de kinjer zeen oetgelaote.
uitleg, oetlèk
Dao höbs se väöl oetlèk bie nuuedig.
uitleggen, oetlègke, verduutse (verduutstj, verduutsdje, verduutstj)
Det höb ich waal tieën kieër oetgelagd.
Ich höb ore mèt 'm gekaldj, mer ich kreeg 't 'm neet verduutstj.
uitleven, oetlaeve
Det hoes waas gans oetgelaefdj.
Ich höb mich dao ins good op oetgelaefdj.
uitlopen, oetloupe
Gans Thoear waas oetgeloupe toen de kuuenegin kwaam.
In ’t vuuerjaor begintj alles oet te loupe.
uitmaken, oetmake
Det is ein oetgemaakdje zaak.
Emes vuuer van alles en nog get oetmake.
't Oetmake.
uitnodigen, nuueje (nuuetj, nuuedje, genuuedj), oetnuuedige, oetnuueje
Hae lieëtj zich neet lang nuueje.
Neetgenuuedj is ouch hie.
Ein oetnuuediging.
uitpraten, oetkalle
Kal dich ins oet.
uitrazen, oetraoze
Laot 'm mer effekes oetraoze.
uitrekenen, oetraekene
uitschakelen, oetsjakele
't Ieëste van Thoear is oetgesjakeldj.
uitschelden, oetsjelje, oetsjiete, oetsjoebe
Emes oetsjelje vuuer alles waat mäögelik is.
Dae haet ze flink oetgesjete gekrege.
uitschot, krepuul, oetsjot, tuug
uitschrapen, oetsjerre
De kieëtel oetsjerre.
uitschrijven, oetsjrieve
Ein raekening oetsjrieve.
Emes es lid oetsjrieve.
uitslag, oetslaag
Doe höbs roeaj bróbbele vannen oetslaag.
Höbs se d'n oetslaag al?
uitslijpen, oetsliepe
"Sliep oet, sliep oet, alle minse lache dich oet."
uitsluiten, oetsloete
't Is oetgesloeate det deze waeg weurtj aafgesloeate.
uitsmijter, oetsmieter
uitspoelen, oetspeule
uitspoken, oetspoeake
Waat haet d'r noew weer oetgespoeaktj?
uitspreken, oetspraeke
Örges ein oetgesproeake meining uuever höbbe.
uitstaan, oetstaon
Emes neet kónne oetstaon.
uitstapje, oetstepke
't Damescomité maakdje ei sjoean oetstepke.
uitsteken, oetstaeke
Emes de ouge oetstaeke mèt get noets.
uitstekend, oetstaekendj
uitstel, oetstèl, respiet
Det kan gein oetstèl lieje.
Doe kriegs nog get respiet.
uitstrooien, oetstruie
De as oetstruie.
uittellen, oettèlle
Det kóns se op dien tieën vingers oettèlle det dao niks van kumtj.
Noe bèn ich oetgetèldj.
uittreden, oettraeje
Zie is oetgetroeaje.
uittrekken, oetdoon, oettrèkke
Doot dich de jas oet!
Ónkroed oettrèkke.
uitvegen, oetvaege
't Sjoealbord oetvaege.
Emes de jas oetvaege.
uitvinding, oetvinjing
Waat ein oetvinjing!
uitvissen, oetvèsse
Vès noe ins oet wie det zitj.
uitvoerder, oetveurder
Einen oetveurder oppe boew.
uitvoeren, oetrichte, oetveure
Det haet nog noeats get oetgerichtj.
Waat veurtj det kindj dao oet in det heukske?
Det meziekstök woor sjoean oetgeveurdj.
uitvoering, oetveuring
Det waas ein gooj oetveuring.
uitvreten, oetvraete
Waat höbtj gae noe weer oetgevraete?
uitweiden, oetwieje
Aan zie verhaol kwaam gein inj, hae bleef mer oetwieje.
uitwijken, oetwieke
uitwijzen, oetwieze
Det mót zich nog oetwieze.
uitwrijven, oetvrieve
uitzetten, oetzètte
't Gaas oetzètte.
Päöl oetzètte inne wei óm draod te spanne.
uitzien, oetzeen, ouge, uige
Det zuut neet oet.
Die bóks is te ing, det uigtj neet.
uitzondering, oetzunjering
uitzuigen, oetzoeke, oetzuge
't Gif van ein wisp oetzoeke.
De zeikkelder en de rioleringspötjes waere oetgezoeage.
urine, pis, water, zeik
Emes de pis law make.
Mèt 't water nao de dokter gaon.
't Stinktj hie, de boere zeen weer zeik aan 't vare.
uur, oor (ore, eurke)
De ore vuuer twelf tèlle döbbel.
't Is tieën oor door.
Det doortj twieë eurkes.
uw, eug, eur, eure
Eur vrouw, eure man, eug kindj, eugen auto, euren auto.