Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
café, kefee (kefees, kefeeke)
Vreuger haje wae in Thoear waal zestieën kefees.
calciumcarbid, kerbied
Kerbiedsjete mèt mèlktuite.
carnaval, vastelaovendj
Vastelaovendj same!
carnavalsmasker, mómmegezicht
carnavalsoptocht, vastelaovesoptocht
De vastelaovesoptocht van Thoear trèktj altied op maondig.
carrousel, kerresel
Pak 'm nog ins efkes inne henj, de zwingel vanne kèttingkerresel.
chamotte, sjemot
Ei prachtig beeldje, gemaaktj van sjemot.
chaos, óngerein, tórbel
Dao is 't altied eine sjoeanen óngerein!
Det is mich dao einen tórbel.
chocolade, sjókelaat (sjókelaetje), sjóklaat
Ei stök sjókelaat.
Sjókelate mèlk.
cijfer, siefer (siefers, sieferke)
Eine sjoeane sieferliest.
circus, sirk (sirke, sirkske), sirkes
Maak van zoean ónnuuezel zaak neet zoeane sirk.
citroen, setroen (setroene)
Setroen, setroen, en Thoear weurtj kampioen!
claxon, fäöp, toet, tuut
cokes, koks
Hae wirkdje oppe koks.
collecteschaal, klup
Mètte klup róndjgaon inne kirk.
Höbs se ouch geldj vuuer de klup?
collier, kraljee (kraljees)
Doe höbs eine sjoeane kraljee óm.
commode, kemoead (kemoeades, kemuuedje)
communicant, kemuniekant (kemuniekante, kemuniekantje/kemuniekentje)
Wae höbbe ei kemuniekentje dit jaor.
communie, kemunie
De Ieëste Heilige Kemunie doon.
Te kemunie gaon.
Ei sjoean kemunieklèdje.
concert, konzaer (konzaers)
't Gezamelik konzaer is uueveral bekèndj.
condoom, kepotje (kepotjes)
controleren, naogaon, naokieke, naoloupe
Zie is 'm aan 't naogaon.
Hae duit 't waal, mer doe mós 'm naoloupe.
correct, just, richtig, zjust
Det is neet richtig.
Det is zjust.
corset, kersjèt (kersjètte, kersjètje)
Vreuger zoeate de vrouluuj ingesnäördj in ei kersjèt.